Document use    

Drie soorten documenten

Gebaselined

Worden onder Wijzigingsbeheer gebracht en kunnen dus alleen via de Wijzigingsprocedure veranderd worden:

Records

Dynamische documenten waarin informatie wordt bijgehouden tijdens de voortgang van het project:

Rapporten

Deze documenten geven een momentopname van de status van bepaalde aspecten van het project:

 • Benefits-reviewplan (Benefits Review Plan)
 • Business case
 • Communicationmanagementstrategie
  (Communication Management Strategy)
 • Configurationmanagementstrategie
  (Configuration Management Strategy)
 • Plan (alle niveaus)
 • Productbeschrijving (Product Description)
 • Projectvoorstel (Project Brief)
 • Projectinitiatiedocumentatie
  (Project Initiation Documentation)
 • Projectproductbeschrijving (Project Product Description)
 • Kwaliteitsmanagementstrategie
  (Quality Management Strategy)
 • Risicomanagementstrategie
  (Risk Management Strategy)
 • Werkpakket (Work Package)
 • Configuration-itemrecords (Configuration Item Record)
 • Dagelijks logboek (Daily Log)
 • Issueregister (Issue Register)
 • Leerpuntenlogboek (Lessons Log)
 • Kwaliteitsregister (Quality Register)
 • Risicoregister (Risk Register)
 • Checkpointrapport (Checkpoint Report)
 • Projecteindrapport (End Project Report)
 • Fase-eindrapport (End Stage Report)
 • Afwijkingsrapport (Exception Report)
 • Hoofdpuntenrapport (Highlight Report)
 • Issuerapport (Issue Report)
 • Leerpuntenrapport (Lessons Report)